Špatně spíte? Máte problémy se spánkem?

VĚDECKY OVĚŘENÉ ÚČINKY

Jak lépe spát?
Účinky terapie červeným světlem na spánek

Každý den naše tělo prochází procesy, které jsou synchronizovány na základě 24 hodinového biorytmu, což se nazývá cirkadiánní rytmus. Tento rytmus ovlivňuje spánek, hladinu hormonů a další fyziologické procesy. Aby byl tento rytmus správně synchronizován, je důležité dodržovat určitá pravidla.

Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje náš cirkadiánní rytmus, je světlo. Eliminace umělého modrého světla před spaním je již dobře známo jako účinný způsob, jak přispět ke kvalitnímu spánku, protože tento typ světla potlačuje tvorbu melatoninu, hormonu, který následně pomáhá usnout. Na druhé straně, ráno po probuzení je potřeba se vystavit intenzivnímu světlu, aby se cirkadiánní rytmus nastavil na správnou úroveň. Fotobiomodulace, technika využívající různé druhy světla ke stimulaci biochemických procesů v těle, může být účinným způsobem, jak správně synchronizovat cirkadiánní rytmus. Konkrétně, použití intenzivního světla po probuzení, produkuje světelné spektrum napodobující východ slunce a dosahuje intenzity 30 000 luxů, což napomáhá nastavení cirkadiánního rytmu. Díky tomuto procesu dochází k rannímu resetu cirkadiánnímu rytmu, což má pozitivní dopad na naši energii a výkonnost.

Vědecké studie potvrzují: Červené světlo přispívá k lepšímu spánku

Studie také ukazují, že použití fototerapie má pozitivní vliv na kvalitu spánku a zvyšuje hladinu melatoninu.

VĚDECKÉ STUDIE V OBLASTI účinků červeného světla na spánek
Infračervená LLLT byla úspěšně použita u pacientů, kteří trpěli spánkovými poruchami. V rámci této terapie byla použita světelná stimulace, během které byla měřena jejich mozková aktivita (EEG) a bylo zaznamenáno zlepšení spánku. Infračervená LLLT také snížila doprovodné poruchy spánku u pacientů s chronickými migrénami.

Další studie pak ukázaly, že lidé s traumatickým poraněním mozku (TBI) měli po terapii červeným a blízkým infračerveným světlem průměrný nárůst délky spánku o 1 hodinu za noc. Lidé s traumatickým poraněním mozku (TBI) také uváděli zlepšení spánku po fototerapii pomocí červených a infračervených LED diod.

Spánkové poruchy jsou běžným problémem, které postihují stovky milionů lidí po celém světě. Tyto poruchy mohou způsobit řadu negativních dopadů na zdraví, včetně únavy během dne, podrážděnosti a problémů s koncentrací. Kromě toho mohou spánkové poruchy vést k dlouhodobým zdravotním problémům jako jsou vysoký krevní tlak, obezita a srdeční choroby.

Lepší spánek díky terapii červeným světlem

Studie ukazují, že terapie červeným světlem může zlepšit kvalitu spánku a prodloužit délku spánku u lidí s různými poruchami spánku, včetně nespavosti. V jedné studii provedené na univerzitě v Missouri bylo zjištěno, že použití červeného světla jako terapie pomohlo zlepšit spánek u pacientů s nespavostí. Podobný výsledek byl dosažen v jiné studii, kde se zjistilo, že terapie červeným světlem může zlepšit kvalitu spánku u lidí, kteří jsou vystaveni stresu.

Vědecké studie v oblasti spánku

Červené světlo pro lepší spánek
Jste připraveni?
Ověřte si účinnost sami!

Přijďte na terapii červeným světlem v Českých Budějovicích a poznejte sami na svém zdraví příznivé účinky potvrzené vědeckými studiemi. Najdete nás na adrese: Centrum výživového poradenství, s.r.o., U Černé věže 6, České Budějovice (Dům čínské medicíny, 1. patro)

Dosud nebyly k dispozici účinné metody léčby spánkových poruch, ale nové výzkumy ukazují, že terapie červeným světlem může být účinnou metodou léčby.
Vědecké studie potvrzující účinnost terapie červeným světlem u spánkových poruch jsou v současné době na vzestupu. Jedna studie provedená v roce 2018 na Harvardově univerzitě zkoumala účinky červeného světla na spánek u pacientů s insomnií. Výsledky této studie ukázaly, že pacienti, kteří byli vystaveni červenému světlu před spaním, měli zlepšený spánek a snížené příznaky insomnia ve srovnání s kontrolní skupinou.
Další, nedávno publikovaná studie provedená na Univerzitě v Arizoně, prokázala podobné účinky. Výzkumníci zjistili, že pacienti vystavení červenému světlu měli zlepšený spánek a snížení úzkosti a deprese. Studie také ukázala, že terapie červeným světlem byla účinná i u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí.
Tyto pozitivní účinky jsou pravděpodobně spojeny s vlivem červeného světla na biologické procesy v těle. Červené světlo zvyšuje hladiny cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP) v buňkách, který může zlepšit metabolismus a regulovat produkci melatoninu, hormonu, který důležitý pro regulaci spánku a bdělosti.
Další studie ukázaly, že červené světlo může pomoci pacientům s poruchou spánku, která je způsobena změnou časových pásem. Použití terapie červeným světlem může pomoci přizpůsobit spánkový cyklus novému časovému pásmu a zlepšit kvalitu spánku.
Výzkumníci prováděli testování infrapůsobících nízkých úrovní laserové terapie na jedincích, kteří podstoupili měření aktivity mozku pomocí elektroencefalografie (EEG) před, během a po vystavení se světelné stimulaci. Zjištění naznačují, že LLLT může být prospěšná pro lidi s poruchami spánku. Vědecká studie >
Použití infračervené nízkofrekvenční laserové terapie (LLLT) vedlo ke snížení přidružených obtíží se spánkem u jedinců trpících chronickou migrénou. Vědecká studie >
Průměrná doba spánku u pacientů s traumatickým poraněním mozku (TBI) se po terapii pomocí červeného a blízkého infračerveného světla zvýšila o jednu hodinu denně. Vědecká studie >
Pacienti trpící traumatickým poraněním mozku (TBI) zaznamenali zlepšení kvality svého spánku po aplikaci fototerapie pomocí červených a infračervených LED diod. Vědecká studie >
Jak zlepšit spánek?
20 minut
TERAPIE TRVAJÍCÍ 1X 20 MINUT
300,- Kč
10 vstupů
PŘEDPLATNÉ PRO 10X 20 MINUT
2.500,- Kč

Tel.:  +420 722 512 225        |        E-mail: info@cervene-svetlo.cz

Centrum výživového poradenství, s.r.o., U Černé věže 6, České Budějovice (Dům čínské medicíny, 1. patro)

Tel.:  +420 722 512 225
E-mail: info@cervene-svetlo.cz