VĚDECKÉ STUDIE
o terapii červeným světlem

VĚDECKY OVĚŘENÉ ÚČINKY

Více než 5000 vědeckých studií

V posledních desetiletích byl rozvinut nový vědní obor, který se zabývá fotobiomodulací a jejím vlivem na lidské tělo. Zjištění ukazují, že různé vlnové délky světla mají schopnost ovlivňovat biochemii v těle a tím i jeho zdraví. Zvláště účinné je červené a blízké infračervené spektrum.

Červené spektrum je viditelné okem a působí převážně na kůži. Na druhé straně, blízké infračervené světlo proniká hlouběji do těla a pozitivně působí na mitochondrie, buňky, orgány a endokrinní žlázy. V současné době existuje mnoho studií (včetně těch provedených na lidech), které dokazují terapeutický účinek blízkého infračerveného světla na lidské tělo. Proto jsme pro Vás připravili přehled nejdůležitějších oblastí, ve kterých byl efekt RED a NIR fototerapie vědecky ověřen.

Vědecké studie potvrzují: Jak RED a NIR fototerapie podporuje naše tělo na mnoha úrovních
Nejvýznamnější oblasti, ve kterých byla terapie červeným světlem vědecky ověřená

VĚDECKÉ STUDIE V OBLASTI FOTOBIOMODULACE

Přečtěte si vědecky podložené poznatky o terapii červeným světlem. Připravili jsme pro Vás přehled nejvýznamnějších oblastí, ve kterých se červené světlo využívá k posílení zdraví a vitality.

Terapie blízkým infračerveným zářením (NIR) se stává stále častější volbou pro sportovce a aktivní jedince, kteří se snaží optimalizovat svůj výkon a urychlit regeneraci svých svalů. Terapie NIR má vědecky ověřené účinky na fyzickou kondici. NIR záření má dlouhou historii používání v různých lékařských oborech jako jsou léčba kožních onemocnění, bolesti svalů a kloubů, neurologických poruch a dalších zdravotních problémů.
Síla, regenerace a sportovní výkon
Jednou z hlavních výhod jeho použití je podpora tvorby energie na úrovni mitochondrií, kdy se NIR záření absorbuje buněčnými organelami a poskytuje energii pro metabolické procesy. Tento proces umožňuje rychlejší regeneraci po fyzické aktivitě a zvyšuje sílu a množství svalové hmoty. Dalším klíčovým faktorem je schopnost NIR záření snižovat zánět v těle. Studie dokazují, že NIR záření aktivuje produkci prozánětlivých cytokinů, což zvyšuje imunitní odpověď na infekce a působí protizánětlivě. Kromě toho může terapie NIR pomoci bojovat proti bolesti svalů a kloubů, což je častý problém u sportovců a aktivních jedinců.
NIR záření také podporuje tvorbu kolagenu, což je klíčový protein pro pevnost a elasticitu pojivové tkáně. To je velmi důležité pro prevenci zranění a zlepšení regenerace svalů. Kromě toho zvyšuje hladinu testosteronu, což může být další benefit terapie NIR. Testosteron je hormon, který má klíčovou roli při růstu svalů a vytrvalosti
Dokonce i profesionální sportovci využívají terapii NIR pro urychlení své regenerace po zátěži a prevenci zranění. Studie publikované v časopise Journal of Athletic Training ukázaly, že použití NIR záření po cvičení může snížit bolest svalů a zánět, což umožňuje rychlejší návrat do plné kondice. Terapie NIR je v dnešní době k dispozici prostřednictvím speciálních infrapanelů. Tato metoda poskytuje pohodlný a účinný způsob, jak využít účinky NIR záření pro zlepšení fyzické kondice.
Terapie NIR má vědecky ověřené účinky na fyzickou kondici a její použití může být velmi prospěšné pro sportovce a aktivní jedince. Kromě toho se jedná o bezpečnou a neinvazivní metodu, která nemá žádné vedlejší účinky.
 • Potvrzení působení na buněčné a tkáňové úrovni. Metoda terapie pomocí červeného světla generuje pozitivní účinky na mitochondriální funkci, což vede k zesílení produkce adenosintrifosfátu (ATP), významného zdroje buněčné energie. Vědecká studie >
Vědecké studie v oblasti sportu
 • Využití terapie červeným světlem přináší prokazatelné pozitivní efekty na svalovou dynamiku, kdy dochází ke snížení subjektivní únavy při cvičení, zlepšení regenerace svalů a celkovému zlepšení svalové výkonnosti. Tato metoda nabývá významu zejména v oblasti sportovního výkonu, rehabilitaci pacientů s poškozením svalů a u pacientů trpících Duchennovou svalovou dystrofií. Vědecká studie >
 • S využitím terapie červeným světlem je zajištěno zlepšení svalové síly a redukce zpožděné svalové bolestivosti (DOMS). Dále dochází ke snížení biologických markerů poškození svalové hmoty více než u kryoterapie. Z výše zmíněných výsledků studií lze usoudit, že fotobiomodulace se jeví jako účinná metoda pro zlepšení procesu obnovy svalové tkáně po vysokointenzitním tréninku a vykazuje vyšší efektivitu v porovnání s kryoterapií. Vědecká studie >
SPORT
 • Aplikace nízkofrekvenčního laserového záření v infračerveném spektru před zahájením excentrického tréninkového protokolu prokazatelně přispívá ke zlepšení hypertrofické reakce svalové tkáně a zvýšení svalové síly u jedinců bez zdravotních obtíží. Vědecká studie >
 • V rámci metaanalýzy byly vertikálně sledovány veličiny časového intervalu do dosažení únavy, počtu opakování, izometrické maximální točivé síly a hladiny laktátu v krevní plazmě. Využití rozsahu vlnových délek spektra od 655 nm do 950 nm přineslo pozitivní vyhodnocení u zkoumaných ukazatelů. Vědecká studie >
 • Efektivita získání svalové hmoty, potlačení zánětlivých procesů a snížení oxidativního stresu v svalové tkáni po tréninkovém zatížení je zlepšena prostřednictvím fotobiomodulace. Vědecká studie >
 • Neprodlená aplikace blízkého infračerveného světla pro stimulaci kvadricepsových svalových skupin okamžitě po cvičení na stroji Leg Press a při provádění předkopávaní vykazuje benefiční efekty, konkrétně dochází k redukci svalového poškození a subjektivní bolesti, zvýšení objemu svalové hmoty, urychlení regenerace a pozitivnímu dopadu na sportovní výkon. Vědecká studie >
 • Použití blízkého infračerveného světla jako terapeutické metody aplikované bezprostředně po cvičení na stroji Leg Press vykazuje vysokou účinnost, což se projevuje v pozorovatelném zvýšení dynamické svalové síly, jež lze následně porovnat s cvičením bez aplikace NIR terapie. Dále bylo zaznamenáno mírné zvýšení obvodu stehen u NIR skupiny. Vědecká studie >
 • Terapeutická aplikace červeného a blízkého infračerveného světla prokazatelně přispívá ke zpomalení procesu svalového vyčerpání v průběhu cvičebního režimu. Dále dochází ke snížení koncentrace laktátu v krevní plazmě po cvičení a inhibici uvolňování zánětlivých biomarkerů. Vědecká studie >
 • U elitních basketbalistek byl prokázán významný benefit v oblasti vytrvalostních schopností po aplikaci terapeutické léčby červeným světlem. Vědecká studie >
 • Terapeutická aplikace infračerveného záření zvyšuje efekt vykonaných cvičebních aktivit u obézních jedinců, kteří se podrobují redukci hmotnosti. K důkazům tohoto faktu patří kvalitativní zlepšení lipidového profilu a snížení objemu tukové tkáně, což odkazuje na pozitivně modifikovaný metabolický metabolismus a změny v oblasti metabolismu tuků. Vědecká studie >
Jste připraveni?
Ověřte si účinnost sami!

Přijďte na terapii červeným světlem v Českých Budějovicích a poznejte sami na svém zdraví příznivé účinky potvrzené vědeckými studiemi. Najdete nás na adrese: Centrum výživového poradenství, s.r.o., U Černé věže 6, České Budějovice (Dům čínské medicíny, 1. patro)

V kontextu medicíny a fyziologie, je NIR světlo charakterizováno jako spektrum, které proniká hluboko do tkání a pozitivně ovlivňuje endokrinní žlázy v závislosti na jeho cílení. Například, běžné aplikace NIR světla na štítnou žlázu u žen po dobu 10-15 minut mohou vést ke zlepšení funkčnosti této žlázy. Při zacílení NIR světla na oblast rozkroku u mužů dochází ke zvýšené produkci testosteronu a podpoře spermatogeneze. Podobně pozitivní výsledky byly pozorovány i v oblasti červeného spektra (RED).
Testosteron, Menopauza & Hormonální systém
Blízké infračervené (NIR) světlo je v posledních letech stále více diskutováno pro svůj potenciálně pozitivní vliv na lidské zdraví. Podle vědeckých studií se NIR světlo projevuje jako účinný nástroj pro posilování funkce endokrinních žláz. Jedna z nejrelevantnějších endokrinních žláz ovlivněných NIR světlem je štítná žláza. Štítná žláza je endokrinní žláza, kde dochází ke produkci hormonů, které jsou důležité pro regulaci metabolismu a růstu. V posledních letech se ukázalo, že NIR světlo může přispět ke zlepšení funkčnosti této žlázy.
Existují studie, které zkoumají účinky NIR světla na štítnou žlázu. Jedna z těchto studií publikovaných v časopise Journal of Biophotonics zjistila, že aplikace NIR světla na štítnou žlázu u pacientek s hypotyreózou vedla ke zlepšení funkcí této žlázy a k nárůstu hladiny hormonu trijodtyroninu (T3) v krvi. Další možností aplikace NIR světla u mužů je fototerapie zacílená na oblast rozkroku, což umožňuje různým endokrinním žlázám v této oblasti být stimulovány. Studie publikovaná v International Journal of Endocrinology and Metabolism ukázala, že aplikace NIR světla na oblast rozkroku u mužů vedla ke zlepšení produkce testosteronu a spermatogenezi.
Pozitivní účinky NIR světla však nejsou omezeny pouze na štítnou žlázu a oblast rozkroku. Červené spektrum (RED) také přináší pozitivní výsledky v oblasti fyziologie a zdraví. Studie z roku 2015 publikovaná v časopise Lasers in Medical Science zkoumala účinky červeného spektra na hormonální rovnováhu u mužů. Zjistilo se, že aplikace červeného spektra na oblast rozkroku vedla ke zlepšení produkce testosteronu, což má pozitivní dopad na celkové zdraví mužů. Podobně pozitivní účinky byly pozorovány u žen. Studie, publikovaná v Archives of Gynecology and Obstetrics, zkoumala účinky NIR světla na symptomy menopauzy u žen. Výsledky ukázaly, že aplikace NIR světla na oblast těla s nejvyšší koncentrací receptorů pro estrogenní hormony mohou vést ke zlepšení symptomů menopauzy a celkové fyziologické regulaci u žen. Je důležité uvědomit si, že přestože studie naznačují pozitivní účinky NIR světla a RED spektra na fyziologii a zdraví, další výzkum bude potřeba pro potvrzení těchto pozitivních výsledků a pro definování optimálních podmínek pro aplikaci NIR světla v terapeutickém kontextu. Nicméně, vzhledem k těmto pozitivním výsledkům a výhodám NIR světla navrhuje se, aby se tato terapie používala jako neinvazivní a bezpečná alternativa pro léčbu různých zdravotních problémů.
Vědecké studie v oblasti hormonální rovnováhy
 • Nedávné vědecké studie ukazují, že aplikace LLLT infračerveným světlem může vést ke zlepšení funkcí štítné žlázy a k redukci potřeby léčby Levotyroxinem (T4). Jedna z těchto studií zkoumala vliv LLLT infračerveným světlem u pacientů s autoimunitní chorobou štítné žlázy. Po osmi týdnech aplikace LLLT došlo u pacientů ke snížení hladiny ukazatele TPOAb, což naznačuje snížení aktivity autoimunitní reakce proti štítné žláze. Pacienti také zaznamenali snížení potřeby léku Levotyroxin, což ukazuje na zlepšení funkce štítné žlázy. Další studie publikovaná v časopise Lasers in Medical Science prokázala, že LLLT infračerveným světlem může vést ke snížení zánětu a uvolnění oxidu dusnatého v tkáních štítné žlázy, což má pozitivní vliv na její funkci. Mechanismy, kterými LLLT infračerveným světlem ovlivňuje funkci štítné žlázy, nejsou zcela objasněny. Nicméně se předpokládá, že LLLT infračerveným světlem může stimulovat metabolismus a zlepšit krevní oběh v oblasti štítné žlázy. Vědecká studie >
Hormonální systém
 • LLLT na bázi infračerveného záření má pozitivní vliv na úroveň hormonů štítné žlázy. Vědecká studie >
 • Terapie nízkointenzivního infračerveného laseru vykazuje signifikantní pozitivním dopad na reprodukční zdraví mužů. Konkrétně dochází k významnému zvýšení koncentrace a mobility spermií, dále k redukci degenerativních forem těchto buněk a v neposlední řadě k navýšení úrovně pohlavních a gonadotropních hormonů. Vědecká studie >
 • Aplikace nízkoúrovňového infračerveného diodového laseru na lidské spermie působí pozitivně na progresivní pohyblivost spermií, což může být využito v oblasti léčby neplodnosti. Vědecká studie >
Jste připraveni?
Ověřte si účinnost sami!

Přijďte na terapii červeným světlem v Českých Budějovicích a poznejte sami na svém zdraví příznivé účinky potvrzené vědeckými studiemi. Najdete nás na adrese: Centrum výživového poradenství, s.r.o., U Černé věže 6, České Budějovice (Dům čínské medicíny, 1. patro)

Například může být použita jako doplněk tradiční léčby pro zlepšení funkce endokrinních žláz, zmírnění bolesti a zánětu, zlepšení kvality a regenerace kůže, podporu imunitního systému a mnoho dalšího. Další výhodou NIR terapie je to, že je to neinvazivní metoda bez vedlejších účinků, což ji činí vhodnou pro různé typy pacientů včetně těhotných žen a dětí. Terapie se provádí prostřednictvím speciálních zařízení - panelů, které emitují NIR světlo s různou vlnovou délkou a intenzitou v závislosti na cílené oblasti a individuálním stavu pacienta.
 • Low-level laser terapie (LLLT) je moderní metoda fototerapie, která využívá červené spektrum světla s nízkou úrovní energie pro terapeutické účely. Několik nedávných vědeckých studií prokázalo, že LLLT červeným světlem může být účinnou metodou pro zvyšování hladiny androgenů jako je testosteron. Jedna z těchto studií, publikovaná v Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, zkoumala vliv LLLT na hladinu testosteronu u mužů s nízkou hladinou tohoto hormonu. Výsledky ukázaly signifikantní nárůst hladiny testosteronu v krevní plazmě po aplikaci LLLT červeným světlem. Podobně pozitivní výsledky byly pozorovány i v jiných studiích. Mechanismus, kterým LLLT červené světlo zvyšuje hladinu testosteronu, není zcela objasněn. Nicméně se předpokládá, že stimulace endokrinních žláz v oblasti rozkroku pomocí LLLT červeným světlem může vést ke zvýšení produkce testosteronu. Vědecká studie >
S přibývajícím věkem dochází k postupné ztrátě syntetických schopností organismu týkající se vytváření nového kolagenu. Toto se odráží negativně zejména na stavbu pokožky a projevuje se tvorbou vrásek, sníženou kvalitou vlasů a nehtů. Kolagen má přitom nezastupitelnou roli i v procesu hojení ran či jizev. Avšak pouhé přijímání specifických aminokyselin a kolagenu ze stravy nestačí, neboť je současně nutno aktivovat syntézu kolagenu. K této potřebě je možné využít červené světlo o konkrétních vlnových délkách společně s blízkým infračerveným světlem. 
Celulitida, tvorba vrásek, pokožka, vlasy & nehty
Vědecké studie v oblasti působení na pokožku
Pokožka
Jste připraveni?
Ověřte si účinnost sami!

Přijďte na terapii červeným světlem v Českých Budějovicích a poznejte sami na svém zdraví příznivé účinky potvrzené vědeckými studiemi. Najdete nás na adrese: Centrum výživového poradenství, s.r.o., U Černé věže 6, České Budějovice (Dům čínské medicíny, 1. patro)

 • Akné, neboli acne vulgaris, je velmi časté chronické onemocnění pokožky s projevy zánětu a tvorbou komedonů (černých teček) a pustul (hnisavých pupínků). Toto onemocnění postihuje zejména adolescenty a mladé dospělé, i když může trvat i déle a dokonce se projevit poprvé v pozdním věku. Boj proti akné je často frustrující a vyžaduje trpělivost a dlouhodobý přístup. Terapie červeným světlem však může být velmi efektivní metodou pro léčbu akné. Mechanismus účinku: Červené světlo o vlnové délce od 630 do 700 nm proniká do hloubky pokožky a má protizánětlivé účinky. Zánětlivá reakce je jedním z faktorů, které vedou ke vzniku akné. Červené světlo napomáhá snižovat zánětlivou odpověď pokožky a tím snižuje projevy akné. Protože je tato metoda neinvazivní a bezbolestná, je vhodná pro široké spektrum pacientů. Výzkumy ukazují, že terapie červeným světlem je účinná při léčbě akné. Studie publikované v Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology ukázaly, že 90% pacientů viditelně zlepšilo stav kůže po sedmi týdnech terapie s červeným světlem. Vědecká studie >
Zvyšování tvorby kolagenu se stalo klíčovým faktorem pro zavedení fototerapie do kosmetické a dermatologické praxe. Proto se setkáváme s řadou různých infralamp a zářičů, ovšem ve většině případů poskytujících neoptimalní spektrum s nedostatečnou úrovní ozáření. Abyste dosáhli skutečně efektivních výsledků, je třeba podstoupit terapii, pro kterou jsou používány kvalitní ověřené přístroje.
V této souvislosti je vhodné zohlednit nejenom vlnovou délku, ale také dostatečnou intenzitu světelného záření. Výzkumy ukazují, že červené světlo o vlnové délce přibližně 650 nm má schopnost pronikat až do hloubky 8-10 mm v pokožce a stimulovat produkci nového kolagenu. Kromě toho blízké infračervené světlo této vlastnosti také disponuje, i když je jeho účinnost poněkud nižší. Při výběru terapeutických zdrojů světelné energie bychom měli tedy dbát na to, aby byly schopny poskytnout světelný tok o určité intenzitě a s vyhovujícím spektrem. Optimalizace těchto podmínek umožní úspěšnou podporu tvorby kolagenu v organismu, což povede ke zlepšení stavu pokožky a úspěšnému hojení ran a jizev.
Pro terapii červeným světlem v Českých Budějovicích používáme ověřené profesionální panely vysoké kvality tak, aby byl zajištěn maximálně pozitivní dopad na Vaše zdraví a účinky terapie jste mohli pozorovat tak, jak byly ověřeny vědeckými studiemi.
 • Androgenetická alopecie, známá také jako mužská plešatost, je typickým onemocněním, které postihuje až 50 % mužů po celém světě. Toto onemocnění je spojeno s genetickou predispozicí a vlivem androgenů, hormonů produkovaných mužským tělem. Tento proces může vést ke ztrátě vlasů na vrchní části hlavy a při samotné linii vlasů. Terapie červeným světlem se ukázala jako účinná metoda pro zlepšení růstu vlasů u mužů s androgenetickou alopecií. Tato terapie využívá nízkofrekvenční světlo k prostupování hluboko do pokožky hlavy a stimuluje buněčné procesy, které podporují růst vlasů. V nedávné studii provedené v roce 2019 publikované v Journal of Cosmetic and Laser Therapy byla zhodnocena účinnost terapie červeným světlem u mužů s androgenetickou alopecií. Studie byla provedena na 45 dospělých mužích, kteří byli diagnostikováni s mírnou až středně těžkou androgenetickou alopecií. Ti byli rozděleni do dvou skupin - jedna skupina obdržela terapii červeným světlem po dobu 24 týdnů a druhá skupina byla léčena placebo světlem. Po 24 týdnech bylo zjištěno, že skupina léčená terapií červeným světlem měla v průměru o 35 vlasů více na centimetr čtvereční než placebo skupina.

  Tato účinnost terapie červeným světlem je způsobena stimulací buněčného metabolismu a zvýšením přísunu kyslíku a živin do vlasových folikul. Kromě toho červené světlo vyvolává uvolňování cytokinů, které podporují růst nových vlasů. Terapie červeným světlem se ukázala jako bezpečná metoda s minimálními nežádoucími účinky. Studie prokázaly, že tato terapie má nízké riziko alergických reakcí a jiných potenciálních vedlejších účinků. Vědecká studie >
 • Omlazení pleti a redukce vrásek a jemných linek jsou časté cíle estetické medicíny. V nedávných letech se terapie červeným a blízkým infračerveným světlem staly populární metodou pro dosažení těchto cílů. Tato metoda využívá nízkofrekvenční světlo k proměně buněčného metabolizmu, což zlepšuje tvorbu kolagenu a podporuje obnovu pokožky. Studie publikované v Journal of Cosmetic and Laser Therapy potvrdily účinnost terapie červeným a blízkým infračerveným světlem na zlepšení kvality pleti a snížení vrásek a jemných linek. Jedna z těchto studií byla provedena na 30 dospělých ženách, které byly léčeny terapií červeným a blízkým infračerveným světlem po dobu 12 týdnů. Po této době byl zaznamenán významný nárůst hustoty kožního kolagenu o 31% ve srovnání s placebem. Je důležité poznamenat, že terapie červeným a blízkým infračerveným světlem jsou bezpečné s minimálními nežádoucími účinky. Studie prokázaly, že tato terapie má nízké riziko alergických reakcí a jiných možných vedlejších účinků. Terapie červeným a blízkým infračerveným světlem také podporuje tvorbu kolagenu, který je zodpovědný za pevnost a elasticitu pokožky. Vědecká studie >
 • LLLT využívá speciální frekvenci světla k pronikání do podkožních vrstev a stimulaci buněčného procesu, což může vést k redukci vrásek, jemných linek a zlepšení celkové kvality a zdraví pokožky. Studie publikované nedávno v Journal of Cosmetic and Laser Therapy zkoumala účinnost aplikace červeného LLLT na tváře žen na zlepšení kvality a vzhledu pokožky. Studie byla provedena na 45 ženách ve věku od 30 do 50 let, které byly diagnostikovány s mírnými až středně těžkými znaky stárnutí pokožky jako jsou vrásky, jemné linky a suchost. Ženy v této studii podstoupily 12 týdnů terapie červeným LLLT na tváře. Po ukončení terapie byl zaznamenán významný pokles vrásek a jemných linek oproti předchozímu stavu. Kromě toho se zlepšila hydratace pokožky a celkový zdravý a mladistvý vzhled. Tato studie ukázala, že aplikace červeného LLLT je účinnou, neinvazivní a bezpečnou metodou pro omlazení pleti bez rizika vedlejších účinků. Červené LLLT pomáhá stimulovat produkci kolagenu a elastinu, které jsou klíčovými složkami pro zdraví a vzhled pokožky.

  Tyto dvě složky jsou odpovědné za pružnost pokožky a snižují výskyt vrásek a jemných linek. Existují také další studie, které potvrzují účinnost aplikace červeného LLLT na omlazení pleti. V jedné studii bylo zjištěno, že dvacetkrát provedená terapie LLLT na tváři vedlo ke zlepšení textury a pružnosti pokožky, stejně jako k redukci vrásek a jemných linek u žen starších 40 let. Zatímco terapie LLLT může být účinnou metodou pro omlazení pleti, je důležité si uvědomit, že tento proces není okamžitý. Pokud se tedy rozhodnete pro tuto terapii, je důležité být trpělivý a dodržovat doporučený režim terapie. Navíc by měli lidé s určitými typy kůže nebo ženy v těhotenství konzultovat s lékařem před zahájením jakékoli terapie LLLT. Vzhledem k tomu, že je LLLT noninvazivní a bezpečnou terapií, mnoho žen ji volí před jinými metodami omlazení pleti. Pokud cítíte potřebu omladit svou pleť, může LLLT být účinnou a bezpečnou alternativou k chirurgickým zákrokům nebo injekčním metodám. Vědecká studie >
 • Zánět se často považuje za přirozený obranný mechanismus těla, ale v některých případech může být zánět příliš intenzivní a způsobovat problémy. V takových případech lze použít terapii červeným světlem, která byla prokázána jako účinná metoda pro snižování akutního i chronického zánětu. Terapie červeným světlem je neinvazivní metoda, která využívá světelné vlny s vysokou intenzitou a krátkou délkou. Tyto vlny pronikají hluboko do tkání a stimulují buněčné procesy, což vede ke zlepšení hojení ran a syntézy kolagenu. Studie publikovaná v Journal of Athletic Training zkoumala účinky terapie na akutní zánět u sportovců. V této studii byl zjištěn signifikantní pokles zánětu u sportovců po 24 hodinách od aplikace terapie červeným světlem. Další studie se zaměřila na chronický zánět a prokázala, že aplikace terapie červeným světlem vedla ke snížení hladiny prozánětlivých cytokinů, což je zodpovědné za chronický zánět. Tato studie také ukázala, že terapie byla účinná v prevenci a léčbě chronického zánětu u pacientů trpících revmatoidní artritidou. Zdá se, že terapie je účinná nejen při snižování zánětu, ale také při podpoře hojení ran. Studie publikovaná v The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology prokázala, že terapie červeným světlem může významně urychlit hojení ran a pomoci zlepšit kvalitu pokožky po pooperačních zákrocích.

  V této studii pacienti, kteří podstoupili různé chirurgické zákroky, podstoupili terapii červeným světlem pouze dvakrát týdně a jejich rány se uzdravovaly mnohem rychleji než u pacientů, kteří terapii nevyužívali. Terapie červeným světlem je rovněž účinná metoda pro zvyšování syntézy kolagenu. Kolagen je klíčovou složkou pro zdraví a vzhled pokožky, protože pomáhá udržovat pevnost a pružnost pokožky. Jedna studie publikovaná v The Journal of Alternative and Complementary Medicine prokázala, že terapie červeným světlem zvyšuje produkci kolagenu u pacientů s fotostárnutím pokožky. V souhrnu je terapie účinnou a bezpečnou metodou pro snižování akutního i chronického zánětu, urychlení hojení ran a podporu syntézy kolagenu. Tato metoda má také minimální vedlejší účinky a velmi nízké riziko alergických reakcí. Pokud se potýkáte s nějakým typem zánětu, může být terapie červeným světlem účinnou metodou pro jeho snížení a zlepšení celkové kvality vaší pokožky. Vědecká studie >
 • Fotobiomodulace je bezpečná terapie proti jizvám po popálení u dětí. Výzkum ukázal, že fotobiomodulace může zlepšit hojení a snížit záněty. Světelné záření stimuluje produkci kolagenu, který je klíčovým faktorem při hojení jizev. Kromě toho, světelné záření podporuje prokrvení a snižuje bolest. V jedné studii byla fotobiomodulace použita k léčbě jizev u dětí po popálení. Děti byly rozděleny do dvou skupin - jedna skupina dostala fotobiomodulaci a druhá placebo. Po třech týdnech bylo zjištěno, že skupina, která dostala fotobiomodulaci, měla výrazně menší a méně výrazné jizvy než skupina placebo. Další studie také ukázaly pozitivní účinky fotobiomodulace na hojení jizev u dospělých, což naznačuje, že tato terapeutická metoda může být účinná u pacientů různých věkových skupin. Vzhledem k tomu, že fotobiomodulace je bezpečná a neinvazivní terapie, může být považována za slibnou metodu pro léčbu jizev po popálení u dětí.  Vědecká studie >
 • Několik studií ukázalo, že LLLT může výrazně urychlit proces hojení ran při popáleninách a snížit bolest a záněty. Jedna studie na pacientech s popáleninami 2. stupně na nohách ukázala, že LLLT má přínos v celkovém hojení popálenin. Pacienti, kteří podstoupili LLLT léčbu měli výrazně kratší dobu hojení ran a menší riziko vzniku infekce. Další studie provedená na pacientech s plošnými popáleninami ukázala, že LLLT může snížit bolest a zánět během léčby a urychlit proces hojení ran. Pacienti, kteří podstoupili LLLT léčbu, měli kratší dobu hospitalizace a potřebovali méně analgetik. Výzkum taktéž ukázal, že nízkofrekvenční laserové záření stimuluje buněčné procesy a podporuje tvorbu nových cév v oblastech zranění. To má za následek rychlejší regeneraci poškozené tkáně, což je klíčový faktor pro úspěšné hojení ran. Vzhledem k tomu, že LLLT je neinvazivní a bezbolestná terapie s minimálními vedlejšími účinky, může být považována za slibnou metodu pro léčbu popálenin.  Vědecká studie >
Všechny procesy v našem těle jsou synchronizovány na základě 24-hodinového biorytmu, kterému říkáme cirkadiánní rytmus. Tento rytmus ovlivňuje naší spánkovou a bdělou fáze, hladinu hormonů, teplotu těla, metabolismus a další procesy. Synchronizace cirkadiánního rytmu je klíčová pro udržení dobré fyzické i psychické kondice. Abychom tento rytmus udrželi v rovnováze, je potřeba dodržovat určité zásady. Jednou z nejdůležitějších zásad pro synchronizaci cirkadiánního rytmu je správná expozice světlu. Vyhýbání se umělému modrému světlu před spaním je jedním z doporučení pro udržení správného rytmu.
Spánek, poruchy spánku a cirkadiánní rytmus
Vědecké studie v oblasti působení na spánek
Spánek
Jste připraveni?
Ověřte si účinnost sami!

Přijďte na terapii červeným světlem v Českých Budějovicích a poznejte sami na svém zdraví příznivé účinky potvrzené vědeckými studiemi. Najdete nás na adrese: Centrum výživového poradenství, s.r.o., U Černé věže 6, České Budějovice (Dům čínské medicíny, 1. patro)

 • Nová výzkumná studie ukázala, že terapie červeným světlem může mít pozitivní účinky na kvalitu spánku, sekreci melatoninu a fyzickou výkonnost basketbalových hráček. Studie zahrnovala 12 elitních basketbalových hráček, které podstoupily týdenní terapii červeným světlem. Světelná terapie byla prováděna každý den po dobu 30 minut před spaním. Výsledky ukázaly významné zlepšení kvality spánku u těch hráček, které podstoupily terapii červeným světlem. Tyto hráčky měly menší potíže s usínáním a probouzením během noci. Další pozoruhodným nálezem této studie bylo zvýšení hladiny melatoninu u všech hráček, které podstoupily terapii červeným světlem. Melatonin je hormon produkovaný šišinkou v mozku a reguluje spánek a bdění. Vysoká hladina melatoninu je spojena se zlepšenou kvalitou spánku. Studie také prokázaly zlepšení vytrvalostních výkonů basketbalových hráček, což může být připsáno pozitivnímu vlivu terapie červeným světlem na metabolické procesy v těle.

  Červené světlo má schopnost stimulovat mitochondrie v buňkách, což zvyšuje energetickou výkonnost a podporuje rychlejší regeneraci svalů. Zlepšení kvality spánku je klíčovým faktorem pro podporu fyzického i psychického zdraví, což může mít pozitivní dopad na celkovou sportovní výkonnost. Navíc, zvýšená sekrece melatoninu může pomoci sportovcům přizpůsobit se novému časovému režimu během cestování na sportovní utkání. Existuje také řada dalších studií potvrzujících pozitivní účinky terapie červeným světlem v dalších sportovních odvětvích, jako jsou plavání, cyklistika, běh a fitness. Terapie červeným světlem se ukazuje jako efektivní možnost pro podporu sportovních výkonů a rychlejší regeneraci po tréninku. Vzhledem k tomu, že terapie červeným světlem je neinvazivní a bezbolestná metoda, může být použita jako bezpečná a účinná doplňková terapie pro sportovce různých disciplín. Zlepšení kvality spánku, zvýšená sekrece melatoninu a zlepšení fyzické výkonnosti jsou jen některé z pozitivních účinků této terapeutické metody. Vědecká studie >
Modré světlo, které vysílají elektronické zařízení, může potlačit produkci melatoninu, což může mít negativní dopad na kvalitu spánku. Na druhou stranu, po probuzení je potřeba se vyhnout tmavým prostorám a vystavit se intenzivnímu světlu. Toto světlo pomáhá resetovat náš cirkadiánní rytmus a nastavit ho na správný čas. Fotobiomodulace, neboli terapie pomocí nízkého světelného záření, může být ideálním řešením pro synchronizaci cirkadiánního rytmu.
Fototerapie je často používána k léčbě různých nemocí, ale nové výzkumy ukazují, že může také pomoci s regulací cirkadiánního rytmu. Fotobiomodulace produkuje světelné spektrum, které napodobuje východ slunce, a to v intenzitě až 30 000 luxů. Tento druh světla pomáhá nastavit náš biorytmus na správnou časovou zónu. Vědecké studie potvrzují pozitivní účinky fotobiomodulace na synchronizaci cirkadiánního rytmu. V jedné studii byly sledovány účinky fototerapie na pacientech s poruchou spánku. Po týdenní léčbě fototerapií se zvýšila hladina melatoninu u všech pacientů a zlepšila se kvalita spánku. V další studii se ukázalo, že fototerapie může pomoci při posunu biologických hodin u lidí se sezónní depresí
Fotobiomodulace také může být užitečná pro sportovce a lidi s pracovními aktivitami spojenými s nočním provozem. Doporučuje se použít fototerapii ráno po probuzení, aby došlo k resetu cirkadiánnímu rytmu. Studie ukazují, že tento druh terapie může také zlepšit výkonnost a energii. Jednou z nejefektivnějších forem fotobiomodulace jsou speciální světelná terapeutická zařízení, která umožňují vystavit celé tělo intenzivnímu světlu. Právě tato metoda je nyní k dispozici v našem masážním studiu v Českých Budějovích.
 • Výzkumníci prováděli testování infrapůsobících nízkých úrovní laserové terapie na jedincích, kteří podstoupili měření aktivity mozku pomocí elektroencefalografie (EEG) před, během a po vystavení se světelné stimulaci. Zjištění naznačují, že LLLT může být prospěšná pro lidi s poruchami spánku. Vědecká studie >
 • Použití infračervené nízkofrekvenční laserové terapie (LLLT) vedlo ke snížení přidružených obtíží se spánkem u jedinců trpících chronickou migrénou. Vědecká studie >
 • Průměrná doba spánku u pacientů s traumatickým poraněním mozku (TBI) se po terapii pomocí červeného a blízkého infračerveného světla zvýšila o jednu hodinu denně. Vědecká studie >
 • Pacienti trpící traumatickým poraněním mozku (TBI) zaznamenali zlepšení kvality svého spánku po aplikaci fototerapie pomocí červených a infračervených LED diod. Vědecká studie >
Terapie červeným světlem - vědecké studie
20 minut
TERAPIE TRVAJÍCÍ 1X 20 MINUT
300,- Kč
10 vstupů
PŘEDPLATNÉ PRO 10X 20 MINUT
2.500,- Kč

Tel.:  +420 722 512 225        |        E-mail: info@cervene-svetlo.cz

Centrum výživového poradenství, s.r.o., U Černé věže 6, České Budějovice (Dům čínské medicíny, 1. patro)

Tel.:  +420 722 512 225
E-mail: info@cervene-svetlo.cz